svi termini
termin održavanja
10. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan
termin održavanja
11. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan
termin održavanja
24. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan
termin održavanja
25. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan
termin održavanja
8. 12. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

Program “Professional TQ® Trainer ” je petodnevni modularni certificirani program. Usmjeren je na usvajanje znanja i vještina iz područja prijenosa znanja i psihologije učenja.

Namijenjen je novoj generaciji profesionalaca koji već sudjeluju ili se pripremaju za prijenos znanja kroz proces treninga: trenerima, internim trenerima, poslovnim ljudima, menadžerima, voditeljima timova, HR stručnjacima, učiteljima, profesorima, predavačima, medicinskom osoblju…

Tijekom “Edukacijskog mosta (EM)”, perioda između dvaju modula, sudionici programa samostalno izrađuju dijelove treninga koje će u budućnosti izvoditi, i rade na unaprijeđenju same izvedbe. To omogućuje da primjena novostečenog znanja postene direktna, brza i s trajnim i snažnim učincima.

Sadržaj treninga:

DAN 1

 • Prijenos znanja u kontekstu današnjice
 • Ciklus treninga
 • Trener – profil i uloga
 • Ciklus učenja
 • Komunikacija za trenere
 • Ključna komunikacijska znanja
 • Verbalna pravila
 • Neverbalna pravila
 • Kako mozak uči
 • Principi učenja odraslih

DAN 2

 • Priprema treninga
 • Cilj treninga i kako ga definirati
 • Prezentacija cilja treninga
 • Makro struktura treninga:
  • Uvod
  • Glavni dio
  • Zaključak
 • Makro struktura treninga – Uvod
 • Uvod u trening – izvedba
 • Mikro struktura treninga – glavni dio
 • LPC metoda u praksi
 • LPC struktura tema treninga
 • Važnost igara i aktivnosti

 DAN 3

 • Verbalna izvedba
 • Neverbalna izvedba
 • Sudionici treninga – pažnja
 • LPC teme treninga
 • Igre i aktivnosti kao dio LPC teme
 • Makro struktura treninga – Zaključak
 • Sudionici treninga
 • Perceptivni stilovi
 • Stilovi učenja

 DAN 4

 • Grupna dinamika
 • Trenerske strategije za upravljanje grupom
 • Upravljanje pitanjima
 • Važnost aktivnog slušanja
 • Povratna informacija
 • Provjere znanja

DAN 5
CERTIFIKACIJA

 • 100% pohađanje obaveznog dijela programa
 • Pismeni ispit
 • Završna demonstracija stečenih znaja i vještina – izvedba demo treninga prema LPC metodi

 

TQ ili teaching intelligence predstavlja novu vrstu inteligencije, predavačku inteligenciju, nastalu kao rezultat istraživanja potencijala i načina korištenja različitih vrsta inteligencija:  lingvističke, logičko-matematičke, prostorne, kinestetičke, glazbene, interpersonalne i intrapersonalne inteligencije u procesu prenošenja znanja.

TQ strategije uvažavaju postavke kontinuiranog učenja i  rada na osobnom razvoju. Imaju za cilj ubrzano učenje i pamćenje, oslobađaju maksimalni potencijal svakog pojedinca u procesu učenja te jačaju njihovo samopouzdanje i samomotivaciju. Učenje na TQ način prati osjećaj postignuća i zadovoljstva te želja za postavljanjem viših ciljeva i standarda.

U procesu učenja i prenošenja znanja na TQ način krajnji je cilj da učenik postane učitelj.

termin održavanja
10. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

termin održavanja
11. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

termin održavanja
24. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

termin održavanja
25. 11. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

termin održavanja
8. 12. 2017.
9:00 - 16:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 1 dan

svi termini

povezani sadržaj